Chủ đầu tư Chung cư 4S Linh Đông kiện các quyết định hành chính của UBND TP.HCM

Cho rằng bị xử phạt và cưỡng chế không đúng, Công ty Thành Trường Lộc, chủ đầu tư Chung cư 4S Linh Đông, TP Thủ Đức khởi kiện các quyết định của UBND TP.HCM ra tòa.

Theo đơn khởi kiện, đại diện Công ty TNHH Xây dựng Thành Trường Lộc (Công ty Thành Trường Lộc) cho biết, vào ngày 15/6/2021, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số: 2183/QĐ-XPVPHC do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM ký, xử phạt Công ty Thành Trường Lộc do không bàn giao đầy đủ kinh phí bảo trì Chung cư 4S Linh Đông (TP Thủ Đức) cho ban quản trị (BQT) tòa nhà.

Chủ đầu tư Chung cư 4S Linh Đông kiện các quyết định hành chính của UBND TP.HCM

Chủ đầu tư chung cư 4S Linh Đông kiện các quyết định hành chính của UBND TP.HCM.

Quyết định xử phạt Công ty Thành Trường Lộc 125 triệu đồng vì bàn giao không đầy đủ kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy định. Cụ thể, chủ đầu tư (CĐT) bàn giao một phần kinh phí bảo trì cho BQT với số tiền 200 triệu đồng. Buộc Công ty bàn giao ngay toàn bộ kinh phí bảo trì theo quy định cho BQT chung cư.

Theo đại diện Công ty Thành Trường Lộc, đơn vị này đã đóng tiền phạt. Đồng thời, tiếp tục gửi văn bản giải trình và xin hướng dẫn từ UBND TP.HCM và Sở Xây dựng khi BQT chung cư không chịu ký biên bản thống nhất số liệu với chủ đầu tư.

Đại diện CĐT cho biết, Chung cư 4S Linh Đông được mở bán từ năm 2010. Do đó, Hợp đồng mua bán được áp dụng theo Luật nhà ở năm 2005. Thời điểm đó, Nghị định 99/2015 hướng dẫn Luật nhà ở 2014 và Nghị định 30/2021 chưa có, nên Hợp đồng mua bán không có nội dung mở tài khoản riêng mang tên tài khoản quỹ bảo trì.

Sau khi tổ chức thành công Hội nghị nhà chung cư lần đầu vào tháng 11/2019, CĐT tư đã cung cấp cho BQT và cư dân kết quả Báo cáo kiểm toán quỹ bảo trì mà CĐT đã thuê Công ty Nam Việt thực hiện.

Đến tháng 12/2020, sau khi BQT nhiệm kỳ 2019-2022 được UBND TP Thủ Đức công nhận kiện toàn đủ thành viên để đủ điều kiện hoạt động theo quy định, BQT đã cử Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính và Kế toán Phía Nam (Công ty Kiểm toán AASCS) đến văn phòng CĐT để thực hiện kiểm toán quỹ bảo trì.

Chủ đầu tư Chung cư 4S Linh Đông kiện các quyết định hành chính của UBND TP.HCM

TAND TP.HCM dự kiến sẽ đưa vụ kiện ra xét xử vào ngày 1/8/2023.

Tháng 3/2021, Công ty Kiểm toán AASCS phát hành Báo cáo kiểm toán số 117/BCKT/TC/AASCS ngày 11/03/2021 và CĐT đã ký. Tuy nhiên, BQT không đồng ý nội dung Báo cáo kiểm toán này. Mặc dù trước đó, BQT không có ý kiến nào đối với các Dự thảo kiểm toán mà Công ty Kiểm toán AASCS đã gửi cho BQT và CĐT.

Do BQT không thống nhất số liệu quyết toán quỹ bảo trì với CĐT, mà đây là điều kiện bắt buộc phải thực hiện trước khi bàn giao quỹ bảo trì theo Điều 36 Nghị định 99/2015 và Thông tư 02/2016, nên Công ty Thành Trường Lộc không bàn giao quỹ bảo trì cho BQT bởi nếu bàn giao là sai quy định pháp luật.

Đại diện CĐT cho biết, Công ty đã nhiều lần mời BQT họp để giải quyết việc “Thống nhất Biên bản quyết toán kinh phí bảo hành, bảo trì nhà chung cư”, nhưng BQT chung cư không hợp tác và tiếp tục gửi Công văn yêu cầu UBND TP.HCM có Quyết định cưỡng chế đối với Công ty Thành Trường Lộc.

“Biên bản quyết toán kinh phí bảo trì còn đang tranh chấp không thống nhất, số liệu biên bản quyết toán kinh phí bảo trì nếu có tranh chấp phải được giải quyết bằng trọng tài kinh tế hoặc tòa án, không phải là hành vi vi phạm hành chính nên không được xử phạt VPHC”, đại diện CĐT khẳng định.

Trong lúc đang chờ Sở Xây dựng hướng dẫn xử lý vụ việc, vào ngày 4/4/2022, Phòng Thanh tra của Sở Xây dựng TP.HCM tham mưu và UBND TP.HCM ban hành Quyết định cưỡng chế số 973/QĐ-CCXP, với biện pháp khắc phục hậu quả là “Buộc bàn giao theo đúng quy định pháp luật”.

Đại diện CĐT cho rằng, Quyết định cưỡng chế này là trái quy định của pháp luật. Theo đại diện CĐT, việc thực hiện Quyết định cưỡng chế của UBND cấp tỉnh là trách nhiệm của tổ chức tín dụng đang quản lý tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì có trách nhiệm chuyển kinh phí này sang tài khoản do BQT nhà chung cư lập để quản lý xử dụng (điểm đ, khoản 7, Nghị định 30/2021). Tuy nhiên, Quyết định cưỡng chế này lại không xác định tổ chức tín dụng đang quản lý tài khoản của Công ty và Quyết định cưỡng chế cũng không được gửi đến tổ chức tín dụng đang quản lý tài khoản của doanh nghiệp.

Đồng thời, CĐT cũng cho rằng, Quyết định cưỡng chế có nội dung biện pháp khắc phục hậu quả: “buộc bàn giao theo đúng quy định pháp luật” là yêu cầu không thể thực hiện. Bởi theo quy định pháp luật là CĐT phải bàn giao sau khi có Biên bản quyết toán thống nhất số liệu của BQT, mà đến nay, BQT vẫn không đồng ý thống nhất số liệu trước khi bàn giao, nên CĐT không thể nào bàn giao theo đúng quy định pháp luật theo Quyết định cưỡng chế.

Sau khi nhận các quyết định nói trên, Công ty Thành Trường Lộc cho rằng, nội dung các quyết định không đúng nên đã tiến hành khởi kiện 2 quyết định hành chính này của UBND TP.HCM ra TAND TP.HCM và yêu cầu Tòa án tuyên hủy Quyết định xử phạt VPHC số 2183/QĐ-XPVPHC và Quyết định cưỡng chế số 973/QĐ-CCXP. Dự kiến ngày 01/8/2023, TAND TP.HCM sẽ đưa vụ kiện này ra xét xử.

Bài Viết Liên Quan

Back to top button