CHÚNG TÔI TÂM ĐẮC KHI NHÌN THẤY THÀNH CÔNG CỦA ĐỐI TÁC

Đó là lời tâm sự của ông Bùi Văn Quốc, Giám đốc Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn Quốc Việt nhân sự kiện kỷ niệm 10 năm thành lập của Công ty. Ông đã chia sẻ những kinh nghiệm khởi nghiệp của mình, triết lý kinh doanh với những dự án tâm huyết, đem lại giá trị vật chất cho xã hội và tinh thần cho người tiêu dùng qua cuộc phỏng vấn của chúng tôi.

 

Ông có thể giới thiệu đôi nét về quá trình phát triển Công ty cho đến nay?

Công ty Nghiên cứu và tư vấn Quốc Việt được thành lập từ năm 2008 đến nay đã được 10 năm, 2 năm đầu tiên Công ty có tên gọi là QV Media, chủ yếu tập trung vào nghiên cứu và tư vấn cho các kênh truyền hình. Từ năm 2010 trở đi, do mở rộng phạm vị nghiên cứu và tư vấn cho nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty đã đổi tên thành Công ty Nghiên cứu và Tư vấn Quốc Việt (QV Research & Consulting). Trong 10 năm qua, Công ty đã thực hiện 100 dự án cho nhiều công ty trong và ngoài nước.

Những cột mốc đáng nhớ nào trên con đường khởi nghiệp của ông (những bước ngoặt quan trọng cũng như những khó khăn đã vượt qua) để gặt hái được thành công?

Cũng giống như các anh chị khởi nghiệp khác, bản thân chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn ban đầu như là nguồn vốn để kinh doanh, về việc thu hút nhân sự và số lượng khách hàng. Đây là lĩnh vực rất mới đối với doanh nhân người Việt. Do còn mới nên khách hàng còn e ngại về cách làm, phương pháp làm việc và đặc biệt là chi phí nghiên cứu, tư vấn. Chúng tôi đã làm việc và thuyết phục khách hàng bằng kết quả của công việc từ các dự án nhỏ đến các dự án lớn. Qua đó, chúng tôi có được những sự đề cử hoặc giới thiệu từ khách hàng. Từ năm 2010 đến nay, QV đã tham gia các dự án nghiên cứu lớn, có những dự án chúng tôi được khách hàng tin tưởng và ký hợp đồng dài hạn liên tục trên 5 năm.

Để có được các dự án lớn, QV bám sát với chất lượng của dự án thông qua đội ngũ nhân viên tận tâm và yêu nghề, đồng thời áp dụng các quy trình và phương pháp làm theo tiêu chuẩn của ngành và quốc tế. Chúng tôi chú trọng vào công việc đào tạo và truyền thông cho nhân viên, cho khách hàng và đối tác để cho đối tác hiểu rõ các công việc và phương pháp mình làm.

Những dự án nào của Công ty đã thực hiện mà ông tâm đắt nhất?

Vì sự bảo mật của ngành xin phép không tiện nói ra ở đây. Cái tâm đắc của chúng tôi là nhìn thấy sự thành công của khách hàng, của nhân viên và những người từng cộng tác với Quốc Việt. Chúng tôi nhìn thấy được những thương hiệu, những dự án mà chúng tôi đã từng tham gia, đã đem lại những giá trị về vật chất cho xã hội, tinh thần cho người tiêu dùng, các dự án đầu tư đã mang lại nhiều công ăn việc làm cho xã hội. Chúng tôi cảm thấy tự hào vì có công sức mình đóng góp.

Ông nhận định như thế nào về lĩnh vực cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường & tư vấn chiến lược kinh doanh tại Việt Nam hiện nay và những năm tới?

Các doanh nghiệp Việt ngày càng lớn mạnh, nguồn vốn đầu tư vào các dự án cũng ngày càng nhiều, trong khi sự cạnh tranh của thị trường càng ngày càng gay gắt, do đó trước khi bắt tay vào đầu tư các dự án hoặc phát triển các thương hiệu riêng cho doanh nghiệp của mình, các doanh nghiệp cần phải đầu tư vào nghiên cứu thị trường để có những quyết định đầu tư đúng đắn, giảm được nguy cơ thất bại.

Chúng tôi nhận thấy nhu cầu rất cao về dịch vụ nghiên cứu và tư vấn kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực sau đây:

  • Nghiên cứu thị trường để đầu tư cho các lĩnh vực mới hoặc dự án mới.
  • Nghiên cứu đánh giá mức độ hài lòng về sản phẩm và thương hiệu.
  • Nghiên cứu nhằm xây dựng chiến lược marketing cho các doanh nghiệp.

Theo ông nhà quản trị trong kỷ nguyên cách mạng 4.0 cần những phẩm chất gì?

Cách mạng 4.0 sẽ giúp các doanh nghiệp áp dụng công nghệ mới làm ra các sản phẩm và dịch vụ với chất lượng cao hơn và giá thành rẻ hơn. Đây là vấn đề mà xã hội rất quan tâm, do đó đối với doanh nhân cần có tầm nhìn xa để có chiến lược đầu tư và đón đầu công nghệ, đặc biệt là công nghệ áp dụng trong ngành nghề của mình nhằm gia tăng chất lượng sản phẩm và rút ngắn khoảng cách so với các nước trong khu vực và thế giới.

Đối với QV, chúng tôi đã đưa công nghệ vào khâu phân tích và xử lý số liệu nhằm bảo đảm các phân tích chính xác hơn và nhanh hơn cho khách hàng. Đồng thời, chúng tôi đang nghiên cứu để áp dụng công nghệ vào khâu thu thập thông tin nhằm bảo đảm chất lượng của dự án và giảm giá thành nghiên cứu cho khách hàng để nâng cao tính cạnh tranh hơn.

Trân trọng cảm ơn ông!

 

ông Bùi Văn Quốc, Giám đốc Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn Quốc Việt

WE ARE HAPPY TO SEE THE SUCCESS OF THE PARTNER

That is the feeling of Mr. Bui Van Quoc, Director of Quoc Viet Research and Consulting Co., Ltd on the occasion of the 10th anniversary of the company. He also shared his start-up entrepreneurial experiences, business philosophy with passionate projects, bringing material values to society and spirits for consumers through our interview.

Could you briefly introduce the Company’s development process to date?

Quoc Viet Research and Consultancy Company was established in 2008 and has been in operation for 10 years, the first two years of the company called QV Media, mainly focusing on researching and consulting for television channels. From 2010 onward, the company has changed its name to Quoc Viet Research and Consulting (QV Research & Consulting). In the past 10 years, the company has implemented 100 projects for many domestic and foreign companies.

What milestones did you remember on your path to start (important milestones as well as hardships to overcome) to achieve success?

Like other startup entrepreneurs, we also faced many initial difficulties as capital for business, attracting staff and the number of customers. This was a very new field for Vietnamese businessmen. Due to new business, customers were still afraid of how to do, how to work and especially the cost of research, consulting. We have worked and persuaded our clients with the results of our work from small projects to large projects. Thereby, we get nominations or referrals from customers. From 2010 up to now, QV has been involved in major research projects, with projects we have been trusted by our clients and signed long term contracts for over 5 years.

In order to have large projects, QV sticks to the quality of the projects through a dedicated team of professional staff, and at the same time apply the processes and methods that follow industry and international standards. We focus on the training and communication for employees, customers and partners to understand the work and the way they do.

Which projects the company have done that you feel most satisfied ?

Because the confidentiality of the industry I should not mention here. Our satisfaction is to see the success of customers, employees and those who have collaborated with Quoc Viet. We see the brands, the projects that we have participated in, have brought material values for society, spirit for consumers, investment projects have brought many to work for the society. We feel pride in our efforts.

What do you think about the market research services & business strategy consulting in Vietnam now and in the coming years?

Vietnamese businesses are growing and investment in projects is increasing, while the competition in the market is getting fiercer, so before embarking on projects or developing own brands for their businesses, businesses need to invest in market research to make the right investment decisions, reducing the risk of failure.

We recognize the high demand for research and business consulting services, particularly in the following areas:

  • Market research to invest in new areas or new projects.
  • Research on the satisfaction of products and brands.
  • Research to develop marketing strategies for businesses.

What qualities do managers in the 4.0 revolution need?

Revolution 4.0 will help businesses apply new technology to make products and services with higher quality and cheaper price. This is a problem that the society is very interested in, so for business people need the foresight to have investment strategy and to take the lead in using new technology, especially technology applied in their industry to increase the quality. and shorten the gap compared to other countries in the region and the world.

For QV, we have put technology into the analysis and processing of data to ensure more accurate and faster analysis for customers. At the same time, we are working to apply the technology in gathering information to ensure the quality of the project and reduce the cost of research for customers to improve the competitiveness.

Sincerely thank you!

CONG LY

Bài viết cùng chuyên mục

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.