Đất và người

Đất và người

Minh Hiển “học để vượt khó”

(TGAO) - Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, đông anh chị em. Được nuôi dưỡng từ những gánh đậu hủ của mẹ và những giọt mồ hôi…