Chính trị

Chính trị

Phú Quốc có thêm phó chủ tịch

TGAO - Sáng 19/3, tại kỳ họp HĐND TP Phú Quốc khóa 1, nhiệm kỳ 2016-2021 (kỳ họp chuyên đề và tổng kết nhiệm kỳ), tất cả 100% đại